وب سایت ولایت دایکندی

تازه ها: .
يكشنبه, ٠٦ حمل ١٣٩٦

اعلانات کاریابی، در اداره مقام ولایت و ادارات مختلف ولایت دایکندی

ریاست  منابع بشری، به منظور سپردن کار به اهل آن و تحقق اهداف عالی دولت در مورد اصلاح و ایجاد اداره ســـالم به سلسله اعلان های قبلی درنظردارد تا  تعداد (23) بست پستهای  (3 الی 6)کمبود مربوط اداره ولایت را مطابق به تشکیل منظورشده شان به خاطر انتخاب کارکنان شایسته و کار فهم درپروسه رقابت آزاد قرارداده اند . بناء  به اطلاع واجدین شرایط اعم ازمرد وزن که تابعیت ...

اعلان کارمندیابی ازطریق پروسه رقابت آزاد به سیستم رتب ومعاش

اعلان کارمند یابی ازطریق پروسه رقابت آزاد به سیستم رتب ومعاش ریاست منابع بشری به منظور سپردن کاربه اهل آن وتحقق اهداف عالی دولت درمورد اصلاح وایجاد اداره سالم تعداد 5 بست پستهای 5 و 6 کمبود ادارات ذیل را مطابق به تشکیل منظور شده شان به خاطر انتخاب کارکنان شایسته وکارفهم درپروسه رقابت آزاد قرار داده اند. بنا به اطلاع عموم افراد واجد الشرایط رسانیده میشود که ...

یک بست رتبه 4 کارشناس نظارت وتفتیش محیط زیست-یک بست رتبه6 مامورآرشیف

دولت جمهوری اسلامی افغانستان اداره مستقل ارگانهای محلی ولایت دایکندی آمریت منابع بشری ولایت دایکندی اعلان کارمندیابی ازطریق پروسه رقابت آزاد به سیستم رتب ومعاش : آمریت منابع بشری ولایت دایکندی، به منظور سپردن کار به اهل آن و تحقق اهداف عالی دولت در مورد اصلاح و ایجاد اداره ســـالم تعداد (2) بست پستهای (4و6کمبود ادارات ذیل را مطابق به تشکیل ...

تعداد 39 بست پستهای (5 الی 8 ) کمبود کارمندان ملکی وخدماتی قوماندانی امنیه ولایت دایکندی

اعلان کارمندیابی ازطریق پروسه رقابت آزاد به سیستم رتب ومعاش : آمریت منابع بشری، به منظور سپردن کار به اهل آن و تحقق اهداف عالی دولت در مورد اصلاح و ایجاد اداره ســـالم تعداد (39) بست پستهای  (5 الی 8)کمبودکارمندان ملکی وخدماتی قوماندانی محترم امنیه را مطابق به تشکیل منظورشده شان به خاطر انتخاب کارکنان شایسته و کار فهم درپروسه رقابت آزاد قرارداده اند . بناأً ...

اعلان کاریابی تعداد 63 بست ( 3 الی 8 ) ریاست معارف ولایت دایکندی

اعلان کاریابی بست های ( 3- 4- 5-6- 7و8)درهسته ،آمریت معارف ولسوالی ها وبرنامه های ریاست معارف ولایت دایکندی. وزارت معارف به منظورتحقق اهداف هالی دولت درمورد اصلاح وایجاد اداره سالم درنظردارد که بست های ذیل رابخاطر استخدام کارکنان شایسته ،کارفهم وسپردن کاربه اهل کاردرپروسه رقابت آزاد باساس سیستم جدید رتب ومعاشات قراردهد . بناً به اطلاع آنعده کسانیکه واجد ...

اعلان کاریابی تعداد (37) بست 3 آمریت های معارف ریاست معارف دایکندی

اعلان کاریابی بست های آمریت   درهسته ریاست وآمریت معارف ولسوالی ها وبرنامه های ریاست معارف ولایت دایکندی . وزارت معارف به منظورتحقق اهداف عالی دولت درمورداصلاح وایجاداداره سالم درنظرداردکه بست های ذیل را بخاطر استخدام کارکنان شایسته وکارفهم وسپردن کاربه اهل کاردرپروسه رقابت آزاد به اساس سیستم جدید رتب ومعاش قراردهد. بناً به اطلاع آنعده کسانیکه واجد ا ...

اعلان کاریابی یک بست کارشناس اموراجتماعی وفرهنگی رتبه 3

اعلان کارمندیابی ازطریق پروسه رقابت آزاد به سیستم رتب ومعاش : آمریت منابع بشری، به منظور سپردن کار به اهل آن و تحقق اهداف عالی دولت در مورد اصلاح و ایجاد اداره ســـالم تعداد (1) کمبود بست (3) کار شناس امور اجتماعی وفرهنگی ،ریاست خدمات تخنیکی سکتوری این ولارا مطابق به تشکیل منظورشده1392 به خاطر انتخاب کارکنان شایسته و کار فهم درپروسه رقابت آزاد قرارداده ...

اعلان کاریابی تعداد 3 پست قراردادی بالمقطع

اعلان کارمند یابی ازطریق پروسه رقابت آزاد به سیستم رتب ومعاش وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی جهت توسعه وانکشاف فکری جوانان کشور، آموزش های انکشافی تکنالوژی معلوماتی را درسراسر کشورایجادنموده، تازاین طریق جوانان ونوجوانان درعرصه علمی عصر دسترسی کامل حاصل نمایند. بمنظور ایجاد مرکزآموزشی (ICT) درولایت دایکندی به دونفر استاد ویک نفر کارکن خدماتی ...

اعلان کاریابی تعداد 24 بست رتبه 3 الی رتبه 8 ریاست صحت عامه ولایت دایکندی

اعلان کارمندیابی ازطریق پروسه رقابت آزاد به سیستم رتب ومعاش : آمریت منابع بشری، به منظور سپردن کار به اهل آن و تحقق اهداف عالی دولت در مورد اصلاح و ایجاد اداره ســـالم تعداد (24) بست پستهای ( 3 الی 8) کمبود ریاست صحت عامه را مطابق به تشکیل منظورشده شان به خاطر انتخاب کارکنان شایسته و کار فهم درپروسه رقابت آزاد قرارداده اند . به اطلاع تمام افرادواجدشرایط ...


تمام حقوق مادی و معنوی اين سايت برای ولایت دایکندی محفوظ می باشد.
نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
طراحی و دیزاین توسط ممتاز هاست