وب سایت ولایت دایکندی

تازه ها: .
سه شنبه, ٠٨ حمل ١٣٩٦

اعلان کاریابی تعداد (37) بست 3 آمریت های معارف ریاست معارف دایکندی

يكشنبه, ٢٨ دلو -٢
نوشته شده توسط مدیر وب سایت

اعلان کاریابی بست های آمریت   درهسته ریاست وآمریت معارف ولسوالی ها وبرنامه های ریاست معارف ولایت دایکندی .

وزارت معارف به منظورتحقق اهداف عالی دولت درمورداصلاح وایجاداداره سالم درنظرداردکه بست های ذیل را بخاطر استخدام کارکنان شایسته وکارفهم وسپردن کاربه اهل کاردرپروسه رقابت آزاد به اساس سیستم جدید رتب ومعاش قراردهد.

بناً به اطلاع آنعده کسانیکه واجد ا لشرایط باشد اعم ازطبقه ذکورواناث که تابعیت افغانی داشته باشند رسانیده میشود تا خودرادربست های ذیل کاندیدنمایند .

شماره

عنوان بست

بست

تعداد بست

موقعیت

1

آمریت لیسه مسلکی زراعت خدیر

3

1

آمریت ولسوالی خدیر

2

آمریت تعلیمات اسلامی

3

1

مرکزولایت (نیلی)

3

آمریت دارالعلوم

3

1

مرکزولایت (نیلی)

4

آمریت لیسه ذکورپس بند

3

1

آمریت معارف ولسوالی خدیر

5

آمریت لیسه ذکورخاکفقیر

3

1

آمریت معارف ولسوالی خدیر

6

آمریت لیسه شینیه کالو

3

1

آمریت معارف ولسوالی خدیر

7

آمریت لیسه نسوان بی بی حکیمه

3

1

آمریت معارف ولسوالی خدیر

8

آمریت لیسه آبدره غم قل

3

1

آمریت معارف ولسوالی خدیر

9

آمریت لیسه ذکورشیلان کورگه

3

1

آمریت معارف ولسوالی اشترلی

10

آمریت لیسه ولی عصرسفیدسنگ

3

1

آمریت معارف ولسوالی اشترلی

11

آمریت لیسه سیاه ناهور

3

1

آمریت معارف ولسوالی اشترلی

12

آمریت لیسه المهدی اوشالیج

3

1

آمریت معارف ولسوالی اشترلی

13

آمریت لیسه امام صادق فهرستان

3

1

آمریت معارف ولسوالی اشترلی

14

آمریت لیسه تالیج خوشک

3

1

آمریت معارف ولسوالی اشترلی

15

آمریت لیسه سرقدسنگ تخت

3

1

آمریت معارف ولسوالی سنگتخت

16

آمریت لیسه جعفریه

3

1

آمریت معارف ولسوالی سنگتخت

17

آمریت لیسه حسنک

3

1

آمریت معارف ولسوالی سنگتخت

18

آمریت لیسه نسوان شاه جوی تاجوی

3

1

آمریت معارف ولسوالی کجران

19

آمریت لیسه ذکورسلیمان آباد

3

1

آمریت معارف ولسوالی کجران

20

آمریت لیسه نسوان قلعه لاش

3

1

آمریت معارف ولسوالی کجران

21

آمریت لیسه نسوان صوف کاریز

3

1

آمریت معارف ولسوالی کجران

22

آمریت لیسه جوی ولی عصر

3

1

آمریت معارف ولسوالی کجران

23

آمریت لیسه نسوان باغبان

3

1

آمریت معارف ولسوالی کجران

24

آمریت لیسه چرخ نینک

3

1

آمریت معارف ولسوالی میرامور

25

آمریت لیسه شاه قصور

3

1

آمریت معارف ولسوالی میرامور

26

آمریت لیسه نرخسی

3

1

آمریت معارف ولسوالی میرامور

27

آمریت لیسه سرقل نیک

3

1

آمریت معارف ولسوالی میرامور

28

آمریت لیسه نسوان برلان

3

1

آمریت معارف ولسوالی شهرستان

29

آمریت لیسه نسوان غاسور

3

1

آمریت معارف ولسوالی شهرستان

39

آمریت لیسه شینیه صدخانه

3

1

آمریت معارف ولسوالی شهرستان

31

آمریت لیسه شهرستان (صرف)

3

1

آمریت معارف ولسوالی شهرستان

32

آمریت لیسه ذکورکتجیک مرکز

3

1

آمریت معارف شهری

33

آمریت لیسه پشنی

3

1

آمریت معارف ولسوالی خدیر

34

آمریت لیسه ذکوررویان

3

1

آمریت معارف ولسوالی کیتی

35

آمریت لیسه ذکورورسیل

3

1

آمریت معارف ولسوالی میرامور

36

آمریت لیسه ارگ ولعلی

3

1

آمریت معارف ولسوالی سنگتخت

37

آمریت لیسه نوجوک

3

1

آمریت معارف ولسوالی اشترلی

تاریخ اعلان :21/11/1392  به مدت سه هفته کاری (17/12/1392).

علاقه مندان واجدالشرایط بست های فوق میتوانند فورمه های کاریابی ولایحه وظایف را ازریاست معارف ازمدیریت عمومی منابع بشری واقع دشت بدست آورده وبعدازخانه آنرا به آدرس فوق الذکرتسلیم نمایند جهت معلومات بیشتربه شماره تلفن 0775549144حاجی عارفی مدیراستخدام درتماس شوند .آنعده ازدرخواست کننده گان که فورمه های شان بامعیارهای بست مطابقت داشته باشدبرای مصاحبه اطلاع داده خواهدشد .

اشتراک با دوستان: اين صفحه را با دوستان خود از طريق ويب سايت هاي شبکه هاي اجتماعي به اشتراک بگذاريد!


تمام حقوق مادی و معنوی اين سايت برای ولایت دایکندی محفوظ می باشد.
نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
طراحی و دیزاین توسط ممتاز هاست