وب سایت ولایت دایکندی

تازه ها: .
يكشنبه, ٠٦ حمل ١٣٩٦

برگزاری انتخابات ریاست جمهوری وشوراهای ولایتی 1393 دردایکندی

برگزاری انتخابات ریاست جمهوری وشوراهای ولایتی 1393 دردایکندی

  امروز شنبه 16 حمل 1393 عبدالحق شفق والی ولایت دایکندی همراه با مسئولین ملکی و نظامی در اولین ساعات روز انتخابات غرض اشتراک در پروسه رای دهی به پای صندوق رای حاضر شد و در انتخابات ریاست جمهوری وشوراهای ولایتی مشارکت نمود. حضور مردم در شهر نیلی و سایر ولسوالی های دایکندی گسترده و پر شور است و مردم گروه گروه در این پروسه ملی شرکت نموده اند ، وضعیت امنیتی در تمام سایت های رای دهی در ولایت دایکندی نورمال است کدام چالش امنیتی در سایت های رای دهی در سطح ولایت گزارش نشده است والی دایکندی در جریان مصاحبه به رسانه ها گفت : به منظور تامین امنیت در سایت های انتخاباتی قبلا پلان امنیتی مشترک طرح گردیده بود و در روز انتخابات این پلان تطبیق گردیده است و زمینه مساعد غرض اشتراک مردم در سطح ولایت دایکندی مساعد می باشد. ایشان افزودند که در دایکندی در گذشته کدام حملات انتحاری ، انفجاری وتروریستی موجود نبوده ودرحال نیزچنین تهدیدات وجودندارد . ایشان علاوه نمود تنها مشکل فراراه ...

دومین دور ورکشاپ آگاهی عامه درمورد تعلیم وتربیه باکیفیت درشهرنیلی برگزارشد

دومین دور ورکشاپ آگاهی عامه درمورد تعلیم وتربیه باکیفیت درشهرنیلی برگزارشد

  دومین دور ورکشاپ آگاهی دهی عامه درمورد تعلیم وتربیه باکیفیت که ازطریق برنامه مشارکت جهانی تمویل میگردد با حضور عبدالحق شفق والی دایکندی ، مسئولین ادارات ملکی ونظامی ، متنفذین وعلما ، اعضای شبکه واتحادیه جامعه مدنی ، محصلین ومتعلمین ، زنان وجوانان درشهرنیلی برگزار گردید این ورکشاپ درجهت ارتقای سطح کیفی تعلیم وتربیه وسواد درسطح ولایت دایکندی دایر شد ...

پل تگاب لور ولسوالی شهرستان توسط والی دایکندی به بهره برداری سپرده شد

پل تگاب لور ولسوالی شهرستان توسط والی دایکندی به بهره برداری سپرده شد

عصرروز یکشنبه مورخ 24 قوس 1392 پل تگاب لور ولسوالی شهرستان با قطع نوار توسط عبدالحق شفق والی دایکندی وهیآت همراه با حضورجمعی ازبزرگان محل به بهره برداری سپرده شد ، این پل که دارای 33 مترطول و7 مترعرض میباشد با قیمت مبلغ 240 هزاردالرآمریکائی توسط وزارت محترم فواید عامه اعمارگردیده ومشکلات عابرین سرک عمومی کابل – نیلی را رفع نموده است ، یکتن ازباشندگان محل ضمن ...

باافتتاح آغازبه کارسرک القان- قوناق آرزوی دیرینه مردم دایکندی تحقق یافت

باافتتاح آغازبه کارسرک القان- قوناق آرزوی دیرینه مردم دایکندی تحقق یافت

یکشنبه مورخ 24 قوس 1392 عبدالحق شفق والی دایکندی باحضورسهراب علی اعتمادی رئیس شورای ولایتی وسایرهمراهان خود به منظورافتتاح کار سرک القان- قوناق وارد القان مرکزولسوالی شهرستان شده وبا تجمع با شکوه مردم متدین این ولسوالی مورد استقبال قرارگرفت،اعمارسرک معیاری یکی ازآرزوهای تاریخی مردم دایکندی است ، که خوشبختانه این آرزو وامروز با افتتاح آغازبکار این سرک ...

دیدار عبدالحق شفق والی دایکندی با بازاریان چبراسک ولسوالی شهرستان

دیدار عبدالحق شفق والی دایکندی با بازاریان چبراسک ولسوالی شهرستان

  والی دایکندی با هیآت همراه شان صبح روز یکشنبه مورخ 24 قوس 1392 با کسبه کاران بازارچبراسک دیدارنموده مشکلات شانرا بررسی وبرای رفع آن وعده داد، والی دایکندی در ادامه دیداربا کسبه کاران از کلنیک تازه اعمارشخصی دراین بازار، دیدن نموده مشکلات موجود درین مرکز را بررسی وبرای فعال شدن آن که تقاضای اهالی نیزبود مالک کلنیک را رهنمائی نموده وبه سهم خود وعدۀ همکاری ...

تعمیرتیپیک ولسوالی میراموربه بهره برداری سپرده شد

تعمیرتیپیک ولسوالی میراموربه بهره برداری سپرده شد

تعمیراداری ولسوالی میرامورکه به قیمت مبلغ شانزده ملیون وهفت صدهزارافغانی ازبودجه اداره مستقل ارگانهای محلی به پایه اکمال رسیده بود دراجتماع بزرگ مردم آن ولسوالی بعداز ظهرروزشنبه 23 قوس 92 با قطع نوارتوسط عبدالحق شفق والی دایکندی با حضوررئیس شورای ولایتی ، علما ، معززین ، جوانان ، خواهران وکارمندان ملکی وامنیتی به بهره برداری سپرده شد ، تعمیرمتذکره در ...

تدویرجلسه تخنیکی جهت بررسی اولویت های ده گانه انکشافی ولایت دایکندی درکابل

تدویرجلسه تخنیکی جهت بررسی اولویت های ده گانه انکشافی ولایت دایکندی درکابل

به تاسی از اجلاس دونر کنفرانس قبلی: حسب تقاضای والی ولایت دایکندی جلسه تخنیکی ، باحضور معین پالیسی ارگانهای محلی ، معین صاحبان و نماینده گان مسلکی وزارت های سکتوری بتاریخ 25 عقرب 1392 ، جهت بررسی اولویت های ده گانه انکشافی ولایت دایکندی ، درسالن کنفرانسهای اداره مستقل ارگانهای محلی تدویر یافت ، درین جلسه یکبار دیگر موضوع کم توجهی به انکشاف دایکندی توسط ...

کنفرانس انکشافی ولایت دایکندی در کابل برگزار شد

کنفرانس انکشافی ولایت دایکندی در کابل برگزار شد

دوماه قبل تدویریک دونرکنفرانس بمنظورمعرفی پروژه های مفید دراقتصاد وزندگی مردم دایکندی توسط عبدالحق شفق والی دایکندی به اداره مستقل ارگانهای محلی پیشنهاد گردیده بود که خوشبختانه ازجانب مقام اداره مستقل ارگانهای محلی مورد تائید قرارگرفت .این دونرکنفرانس سه شنبه 14 عقرب 1392 باحضورعبدالحق شفق والی دایکندی واشتراک برخی وکلا وسناتوران دایکندی درشورای ملی ، ...

آغازپروژه توزیع تخم اصلاح شده بذری وکودکیمیاوی برای دهاقین درولایت دایکندی

آغازپروژه توزیع تخم اصلاح شده بذری وکودکیمیاوی برای دهاقین درولایت دایکندی

توزیع تخم اصلاح شده بذری وکودکیمیاوی برای 1786 نفردهقان با بودجه مبلغ هشت ملیون وسیصد هزارافغانی امروز 28 میزان 92 با حضورعبدالحق شفق والی ولایت دایکندی ازجانب ریاست زراعت آغازشد. عبدالحق شفق والی ولایت دایکندی درمحفل توزیع طی صحبتی گفت :  که اکثرباشندگان ولایت دایکندی به پیشه زراعت وباغداری مشغول هستند وتوزیع تخم بذری وکودکیمیاوی دربهبود وایجاد اصلاحات ...

تصفیه قرارگاه بازارمشترک ولسوالی بغران ولایت هلمند ازوجود طالبان

قرارگاه بازار مشترک ولسوالی بغران ولایت هلمند که توسط پولیس ولایت دایکندی محافظت میشد درنتیجه تهاجم وسیع طالبان شرارت پیشه به تاریخ 14 میزان 1392 به تصرف دشمن افتاد ، خوشبختانه امروز ساعت 3 بامداد مورخ 18 میزان 1392 با عملیات دلیرانه پولیس ملی ومحلی ولسوالی کجران ، همراهی تولی اردوی ملی وپشتیبانی بی دریغ مردم کاملاً از وجود طالبان تصفیه گردیده درحال ...

مصالحه وآشتی فی بین گروههای باهم مخالف درکورگه علیا وسفلی ولسوالیهای خدیرواشترلی

مصالحه وآشتی فی بین گروههای باهم مخالف درکورگه علیا وسفلی ولسوالیهای خدیرواشترلی

دربین گروههای باهم مخالف درمنطقه کورگه علیا وسفلی ولسوالیهای اشترلی وخدیر18 میزان با دعوت شان به مقام ولایت با ابتکارعبدالحق شفق والی ولایت دایکندی مصالحه وآشتی صورت گرفت. منطقه کورگه درطی سالهای گذشته همواره شاهد رقابتهای ناسالم ، آزردگی ومشکلات ذات البینی فی بین گروهها بود که این موضوع باعث ناآرامی ونگرانی مردم گردیده بود. خوشبختانه باثرسعی وتلاش ...

افتتاح مارکیت تجارتی ماسترپلان جدید شهرنیلی

افتتاح مارکیت تجارتی ماسترپلان جدید شهرنیلی

مارکیت تجارتی ماسترپلان جدید شهرنیلی امروزچهارشنبه 17 میزان با قطع نوارتوسط عبدالحق شفق والی ولایت دایکندی افتتاح شد. یکی ازساحات تجارتی ماسترپلان جدید شهرنیلی که درآن هرمارکیت به مساحت 21060 مترمربع ساخته میشود امروزتوسط عبدالحق شفق والی ولایت با حضورجمعی ازروسای ادارات وصاحبان زمین با قطع نوارافتتاح وتوزیع گردید. طبق گفته های انجینران مسئول تعداد ...

افتتاح کار رادیو و تلویزیون ملی دایکندی

افتتاح کار رادیو و تلویزیون ملی دایکندی

فعالیت ونشرات رادیووتلویزیون ملی دایکندی سه شنبه 16 میزان با قطع نوارتوسط عبدالحق شفق والی ولایت دایکندی افتتاح گردید. آمریت رادیو تلویزیون ملی دایکندی ازآغاز تأسیس تابحال نشرات محلی نداشته وصرف  برنامه های تلویزیون ملی افغانستان را ریلی می نموده  وازجانبی دستگاه ترانسمیتررادیو نیزدراین آمریت موجود نبوده است وصدای رادیو دراین آمریت سالها خاموش بوده ...

صفحه ١ از ٣
«ابتداقبلی١٢٣بعدیانتها»

تمام حقوق مادی و معنوی اين سايت برای ولایت دایکندی محفوظ می باشد.
نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
طراحی و دیزاین توسط ممتاز هاست