وب سایت ولایت دایکندی

تازه ها: .
سه شنبه, ٠٨ حمل ١٣٩٦

مصالحه وآشتی فی بین طرفین باهم مخالف درولسوالی اشترلی ولایت دایکندی

مصالحه وآشتی فی بین طرفین باهم مخالف درولسوالی اشترلی ولایت دایکندی

ولسوالی اشترلی ولایت دایکندی ازچندین سال بدینسو شاهداختلافات ورقابتهای ناسالم دربین چندتن ازقوماندانان محلی غیرمسئول بوده که افرادشان با گشت وگذارمسلحانه درساحات این ولسوالی موجب نگرانی وپریشانی خاطرمردم گردیده بود اما خوشبختانه اخیراً باثرابتکاروتلاش عبدالحق شفق والی ولایت دایکندی این مشکلات درولسوالی اشترلی حل گردیده است آقای شفق والی دایکندی بمنظورحل این مشکلات هیئت چند نفری را بخاطردعوت قوماندانان مذکوربه ولسوالی اشترلی اعزام نموده بود وهیئت سه تن ازآنان به نامهای باقرمبلغ زاده ، حسین داد وفائی وقوماندان موسی را به مقام ولایت حاضرنمودند .درجلسه ایی که باحضورعبدالحق شفق والی دایکندی ، مسئولین ارگانهای امنیتی ، رئیس شورای ولایتی ، رئیس شورای صلح وجمعی ازمتنفذین وبزرگان ولایت دایکندی برگزارگردیده بود والی ولایت با طرفین باهم مخالف صحبت نمود وازآنان خواست تا منبعد ازاختلافات و خصومت باهمدیگر پرهیزنمایند و ازگشت وگذارافراد شان طورمسلح درساحات ...

تثبیت ساحه جدید برای اعمارمیدان هوائی جدید درشهرنیلی

تثبیت ساحه جدید برای اعمارمیدان هوائی جدید درشهرنیلی

ساحه جدید برای اعمارمیدان هوائی جدید استندرد ازجانب عبدالحق شفق والی ولایت دایکندی وانجینران وزارت انکشاف شهری درشهرنیلی بررسی وتثبیت گردید. قراراست تا میدان هوائی جدید به طوراستندرد که ظرفیت نشست وبرخواست طیارات مسافربری بزرگ وکوچک را داشته باشد درشهرنیلی اعمارگردد. عبدالحق شفق والی ولایت دایکندی وانجینران وزارت انکشاف شهری به همین منظورقبل ...

لیسه ذکورشینه صدخانه ولسوالی شهرستان ولایت دایکندی به بهره برداری سپرده شد

لیسه ذکورشینه صدخانه ولسوالی شهرستان ولایت دایکندی به بهره برداری سپرده شد

قبل ازظهرشنبه 9 قوس 1392 لیسه ذکور شینه ولسوالی شهرستان درطی محفلی با قطع نوار توسط حبیب الله رادمنش معاون والی دایکندی وباحضور معاون ریاست معارف وجمعی از روسای ادارات ، علما ومتنفذین ومردم محل به بهره برداری سپرده شد . این لیسه باهزینه بالغ بر دو صد وپنجاه هزار(250000) دالرآمریکائی در منطقه شینه صدخانه ولسوالی شهرستان طور پخته واساسی ساخته شده است .

سرکهای شهر نیلی در حال بازسازی

سرکهای شهر نیلی در حال بازسازی

عبدالحق شفق والی دایکندی از پروژه قیرپاشی سرکهای داخل شهر نیلی بازدید نمود ، سرکهای شهر نیلی از مدتی بدینسو در حال بازسازی میباشد و اخیراً قیرپاشی دراین سرکها آغاز شده این درحالی است که قبلاً سرکهای داخل شهر نیلی طور خامه وکم عرض بود و تردد وسایط در داخل شهر با مشکلات زیادی مواجه بود فعلاً شهروندان نیلی از بازسازی سرکها خوشحال هستند ، سرکهای شهر نیلی در ...

منزل رهایشی مقام ولایت دایکندی تهداب گذاری شد

منزل رهایشی مقام ولایت دایکندی تهداب گذاری شد

منزل رهایشی مقام ولایت دایکندی بعد از ظهر امروز 11 جدی 1392 باحضور متنفذین ، علما و مسئولین ادارات ملکی ونظامی ولایت با قطع نوار توسط عبدالحق شفق والی دایکندی تهداب گذاری شد . این تعمیر در  دو و نیم طبقه در زمینی به مساحت 285 مترمربع و به هزینه مجموعی 13387325 افغانی از بودجه برنامه توسعوی تسهیلات محلی اداره مستقل ارگانهای محلی افغانستان ساخته میشود .

سرکهای داخل شهرنیلی به بهره برداری سپرده شد

سرکهای داخل شهرنیلی به بهره برداری سپرده شد

کارپروژه سرک DBST  حدفاصل بین شهرقدیم وجدید نیلی ، سرکهای اطراف چوک مرکزی و سرک مقابل ادارات دولتی شهرنیلی که قبلاً آغاز گردیده بود بعد ازتکمیل قبل ازظهردوشنبه 30 جدی 1392 با حضورعلما ، معززین ، کارمندان دولتی ، نماینده گان شرکتهای تطبیق کننده امداد وبیگ ومردم ، به هزینه مجموعی 37453389 افغانی با قطع نوار توسط عبدالحق شفق والی ولایت دایکندی افتتاح وبه بهره ...

تکمیل و بهره برداری پروژه کانکریت ریزی سرکهای بازارقدیم شهرنیلی

تکمیل و بهره برداری پروژه کانکریت ریزی سرکهای بازارقدیم شهرنیلی

پروژه کانکریت ریزی داخل بازارکهنه شهرنیلی که قبل ازآن کسبه کاران دچارمشکلات بسیارجدی بودند بعد ازتکمیل توسط شرکت ساختمانی وسرکسازی بیگ با هزینه مجموعی 8073000.10 افغانی ازبودجه دفتررمپ اب قبل ازظهر دوشنبه 30 جدی 1392 با قطع نوار توسط عبدالحق شفق والی دایکندی با حضور روسای ادارات ، معززین وکسبه کاران شهر به بهره برداری سپرده شد .

نمرات رهایشی ماسترپلان جدید شهر نیلی طی پروسه قرعه کشی توزیع شد

نمرات رهایشی ماسترپلان جدید شهر نیلی طی پروسه قرعه کشی توزیع شد

تطبیق ماستر پلان جدید شهرنیلی که سالها بدلیل عدم موافقه یکتعداد افراد که ادعای مالکیت اراضی ساحه ماسترپلان را داشتند ازجانب اداره محلی وقت لاینحل باقی مانده بود ودرنتیجه عدم تطبیق آن ، انکشاف شهری درشهرنیلی متوقف گردیده بود خوشبختانه سرانجام بعد از 6 سال انتظار، با تدبیر وتلاش جدی عبدالحق شفق والی دایکندی وهمکاری علما ومتنفذین دایکندی ازطریق تفاهم ...

افتتاح پروژه شش ملیون دالری فایبرنوری درولایت دایکندی

افتتاح پروژه شش ملیون دالری فایبرنوری درولایت دایکندی

    پروژه بزرگ فایبرنوری روزیکشنبه 3 سنبله 1392 درولایت دایکندی افتتاح گردید پروژه فایبرنوری به هزینه 6 ملیون دالرروزیکشنبه 3 سنبله 1392 توسط محترم انجینرامیرزی سنگین وزیرمخابرات وتکنالوجی معلوماتی و عبدالحق شفق والی ولایت دایکندی باقطع نوار درشهرنیلی افتتاح وکارلین دوانی آن عملاً آغازشد. درمحفلی که بدین مناسبت ترتیب شده بود امیرزی سنگین وزیرمخابرات ...

جلسه نمایندگان احزاب سیاسی ، شورای علما واعضای جامعه مدنی با والی دایکندی

جلسه نمایندگان احزاب سیاسی ، شورای علما واعضای جامعه مدنی با والی دایکندی

قبل از ظهر شنبه 5 دلو 1392 نمایندگان احزاب سیاسی ، شورای علما و اعضای شبکه جامعه مدنی و اتحادیه نهادهای مدنی دایکندی با عبدالحق شفق والی دایکندی ملاقات نمودند. در این ملاقات والی دایکندی در رابطه به موضوعات امنیت ، مبارزه با فساد اداری و پروژه های تطبیق شده و تحت کار و همچنان پروژه های شامل بودجه ملی سال 1393 با اشتراک کنندگان صحبت نمود. والی دایکندی از بهبود ...

مرکز اداره ولسوالی اشترلی از شیخمیران به قوچنغی انتقال یافت

قبلاً باساس حکم شماره (34) مورخ 1387/1/5 مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان ، هدایت انتقال مرکز ولسوالی اشترلی از ساحه شیخمیران به منطقه قوچنغی اصدار گردیده بود اما متأسفانه  یک سلسله اختلاف نظرها دربین اهالی ولسوالی اشترلی در قسمت مرکز ولسوالی ، مانع تطبیق حکم ریاست جمهوری  گردیده بود واین مشکل در طی 5 سال گذشته لاینحل باقی مانده بود ،  اما خوشبختانه با ...

ازولسوالان ، کمیسیون انتخابات ورسانه ها وجامعه مدنی بخاطرتلاش دربرگزاری موفقانه انتخابات تقدیرشد

ازولسوالان ، کمیسیون انتخابات ورسانه ها وجامعه مدنی بخاطرتلاش دربرگزاری موفقانه انتخابات تقدیرشد

ازهفت ولسوال ولسوالیهای ولایت دایکندی ، رئیس دفترولایتی کمیسیون انتخابات دایکندی ، 8 نفرازمدیران جنائی قوماندانی امنیه،‌ شورای زنان ورسانه ها واعضای جامعه مدنی بخاطرتلاش وهمکاری دربرگزاری موفقانه انتخابات 16 حمل 1393 ، وازروسای ادارات مبارزه علیه مواد مخدر، رئیس تربیه معلم وسرپرست ریاست اقتصاد بخاطراجراات خوب درانجام وظایف شان با اعطای تقدیرنامه ...

افتتاح لابراتورلیسه ذکورسنگ موم شهرنیلی ولایت دایکندی

افتتاح لابراتورلیسه ذکورسنگ موم شهرنیلی ولایت دایکندی

لابراتوار لیسه ذکور سنگ موم با داشتن 365 قلم تجهیزات آزمایشگاهی مضامین فیزیک ، کیمیا وبیولوژی قبل از ظهرامروز 28 حمل 1393 با قطع نوارتوسط عبدالحق شفق والی دایکندی افتتاح گردید. لابراتور یاد شده ازجانب موسسه شهدا وبا هزینه 13182 دالرآمریکائی درلیسه ذکور سنگ موم تأسیس گردیده است تا شاگردان درپهلوی آموزش تئوری از آموزشهای عملی نیز برخوردارگردند که موثریت خوبی ...

صفحه ٢ از ٣
«ابتداقبلی١٢٣بعدیانتها»

تمام حقوق مادی و معنوی اين سايت برای ولایت دایکندی محفوظ می باشد.
نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
طراحی و دیزاین توسط ممتاز هاست